Nyhet

Bussförare ska inte tvingas agera gränsvakter

Nyhet

Den 6 december anordnade Sveriges Bussföretag ett seminarium i riksdagen tillsammans med riksdagsledamöterna Linda Westerlund Snecker (V) och Niels Paarup-Petersen (C).  Vid seminariet diskuterades regeringens lagförslag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige.

Regeringen har remitterat ett förslag om att införa en permanent lag som skulle ge regeringen befogenhet att självständigt besluta om tillfälliga förbud mot att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Förslaget motiveras med att det vid ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” behövs andra åtgärder än de som finns idag i form av till exempel inre gränskontroller. Seminariet inleddes med att statssekreterare Johan Davidsson presenterade förslaget i korthet, och berättade om regeringens motiv som ligger bakom det.

Ett liknande förslag infördes i samband med flyktingkrisen 2015. Vid seminariet deltog representanter för och medlemmar i Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Seko, Kommunal och Svensk Kollektivtrafik. Sveriges Bussföretag representerades av branschchef Anna Grönlund och Zakaria Abna-Aissa, direktör Kommersiell trafik på medlemsföretaget Vy Buss.

- Ett stort problem med regeringens förslag är att det inte ens uppfyller sitt syfte! Det motiveras med att personer som utgör hot mot landet ska hållas borta, men bussförare är inte utbildade i att kontrollera giltigheten hos ID-handlingar. Förslaget blir ett kostsamt slag i luften, sa Anna Grönlund.

Samtliga medverkande, både från arbetsgivare, facken och kollektivtrafikmyndigheter lyfte fram att förslaget kraftigt försämrar arbetsmiljön för våra medarbetare och medlemmar.

- Våra erfarenheter från tidigare regelverk visade tydligt att ett krav på ID-kontroller utförda av bussförare är en katastrof för busstrafiken i öresundsregionen. Våra medarbetare utsattes för hot och våld, och nu ska vi ansvara för att resenärerna har ett pass när gränsen passeras. Det blir en omöjlig uppgift. Det är inte rimligt att vi får ett sådant ansvar. Sen ställer det till besvär med kör- och vilotider som gör det omöjligt att planera. Detta medför stora extra kostnader som läggs på en bransch som håller på att återhämta sig efter pandemin. Blir detta verklighet så behöver transportörerna ersättas för dessa extra kostnader. I förlängningen kan det leda till att vi behöver ställa in all trafik som passerar gränsen, för att säkra våra medarbetares trygghet, sa Zakaria Abna-Aissa.

Regeringens förslag är nu hos Lagrådet, och Sveriges Bussföretag kommer att fortsätta arbeta för att förslaget slopas, och att gränskontroller utförs av de som är utbildade för det.

För mer information om regeringens förslag läs vårt remissvar och tidigare debattartikel.