Nyhet

Branschkrav och tekniska standarder i kollektivtrafiken

Nyhet

Andres Selling, Generalsekreterare för ITxPT gästade styrgruppsmötet för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik den 22 november och redogjorde för arbetet med att skapa branschstandarder avseende teknik och digitala tjänster i kollektivtrafiken, undantaget biljett- och betalsystem, en fråga där man i exempelvis i Sverige samarbetar nära med Samtrafiken AB.

Tillsammans med Anders diskuterade mötet bland annat den pågående legala processen kring delade data, infrastruktur, infrastruktur för positionering och digital passagerarinformation. Målsättningen är att skapa standardiserade och funktionsbaserade protokoll och specifikationer för fordonsdata, oaktat fordonstillverkare. Det material som tas fram av ITxPT är öppet och tillgängligt för alla intressenter, det arbete som görs finansieras i dagsläget huvudsakligen av medlemsavgifter. Läs mer om ITxPT https://itxpt.org/about-itxpt/