Rekommendation om hantering borttagen skattebefrielse för i biogas i trafikavtal

I en dom från EU-domstolen ogiltigförklaras EU-kommissionens beslut om att låta Sverige skattebefria biogas. Det blir direkt påverkan för de företag som är skattskyldiga och som inte kan fortsätta att göra avdrag i sin deklaration för biogas som de själva förbrukar som motorbränsle eller säljer som motorbränsle. Indexrådet bedömer att det kommer få en påverkan på de kostnader som Trafikföretagen betalar till sina gasleverantörer.

Läs hela nyheten på Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik