Nyhet

Begränsningar för bussar på E 4/E 20

Nyhet

Trafikverket har tidigare utrett möjligheterna för att förbjuda tung trafik att färdas i vänster körfält längs delar av E 4/E 20 genom Stockholm. Nu har frågan väckts gällande sträckan Hallunda – Moraberg längs E4/E20 i såväl norr- som södergående riktning.

Under 2022 var frågan uppe om att begränsa möjligheten för tunga bussar att kunna använda det vänstra körfältet längs andra delar av E4/E20 genom Stockholm. Sveriges Bussföretag var redan då mycket kritiska till att genom bruttoviktsbegränsningar förbjuda tung trafik att färdas i vänster körfält. Vi menade att lösningen inte är lämplig utifrån de behov och förutsättningar som busstrafiken har och den betydelse branschen har för övrigt näringsliv i regionen.

När det gäller den nu aktuella vägsträckan menar Sveriges Bussföretag att gällande begränsning att nyttja det vänstra körfältet bör tas bort, i alla fall för tunga bussar (över 3,5 ton). Detta för att bättre möta de krav busstrafiken har för att kunna erbjuda säkra och miljövänliga resor för att tillfredsställa kundernas krav och förväntningar. Sveriges Bussföretag har skickat en skrivelse till länsstyrelsen i Stockholm där man menar att det är möjligt att med hjälp av skyltning går att göra det möjligt för tunga bussar att nyttja det vänstra körfältet och på så sätt skapa goda framkomlighetsförutsättningar för bussföretagen. En enhetlig skyltning underlättar för busstrafiken längs E 4/E 20 tack vare förekomsten av konsekventa trafikregler. Ytterligare ett viktigt argument är att en sådan förändring gör det möjligt att tillhandahålls rationella och trafiksäkra resor för de resenärer som vill ta sig till och/eller från Stockholmsområdet på ett tryggt, effektivt och miljövänligt sätt.