Nyhet

Miljözon 3 äventyrar 200 000 bussresor

Nyhet

Stockholms besöksnäring kommer gå miste om minst 200 000 turistbuss besök i Stockholm om Miljözon3 införs redan 2024. De turistbussar som krävs då finns inte att köpa på marknaden idag. Även den upphandlade busstrafiken i Stockholm berörs. Mats Eriksson på Småföretagarnas Riksförbund har i en intervjuserie med företagare i Gamla stan, beslutsfattare och andra berörda uppmärksammat frågan. Han intervjuar vår branschchef Anna Grönlund. 

I intervjun med Anna Grönlund framkommer oro för turistbussarnas framtid. Med planer på att införa Miljözon 3 från 2024 blir det svårt för turistbussar att operera. Anna betonar att majoriteten av svenska bussar redan är klimatsmarta, men politikernas beslut riskerar att påverka möjligheten till dessa bussresor. Över 200 000 resor om året till populära besöksmål som Gamla stan hotas, vilket i sin tur påverkar näringslivet och besöksekonomin.

En brist på dialog mellan politiker och branschexperter lyfts fram som en central utmaning. Anna hoppas på ökad förståelse för konsekvenserna och uppmanar till mer genomtänkta beslut som främjar både miljön och turistnäringen.

Läs nyheten här!

Miljözon 3 äventyrar 200 000 bussresor