Nyhet

Längre bussar kräver ändringar i Trafikförordningen

Nyhet

I takt med att fler svenska städer ser över möjligheten att köra kapacitetsstark kollektivtrafik med långa bussar, bland annat i olika BRT liknande system, är det fler trafikföretag som vill kunna köpa in och köra längre bussar också i Sverige. Sådana bussar används redan med framgång i flera Europeiska städer med attraktiva busslösningar, exempelvis i Ålborg, Prag, Nantes, Hamburg och Utrecht. I en skrivelse till regeringen begär nu därför Sveriges Bussföretag tillsammans med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Svensk Kollektivtrafik att Trafikförordningen  (1998:1276) 4 kapitlet ändras, så att det blir möjligt att i hela Sverige bygga ut attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik med längre bussar.

Läs mer