Nyhet

Inspel till statlig utredning om framtida smittskydd

Nyhet

Regeringen tillsatte under hösten 2021 Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (S 2021:04). Syftet var att göra en översyn av smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. Utredningen hade fokus på regleringarna i sig och inte på att utvärdera eller föreslå olika typer av ekonomiskt stöd. I mars 2023 skickade Sveriges Bussföretag in synpunkter till utredningen, bland annat kring att begränsningar bör avgränsas till där det finns stora risker, att begränsning av deltagare ger indirekta effekter och att branschens synpunkter i högre utsträckning bör beaktas.

Under sommaren 2023 beslutade regeringen om förändrade direktiv för utredningen och förde över den första utredningens uppdrag in i Utredningen om framtida smittskydd (S 2023:08). Denna utredning har i sitt uppdrag att analysera och ta ställning till om det bör införas bestämmelser om rätt till ersättning till verksamheter som träffas av begränsningar. Förbundet har fått möjlighet att göra inspel även till denna utredning som komplettering till våra tidigare synpunkter.

I korthet är Sveriges Bussföretags inspel:

Verksamheter som drabbades skulle ersättas – men det skedde inte
Företagens organisering hade betydelse för om de kunde få stöd
Bussföretagen tvingades neka kunder medan butiker kunde be dem vänta
Korttidspermitteringen behöver utvecklas

Läs våra inskickade synpunkter här (det nya dokumentet)

Läs våra tidigare inspel här (det med äldre datum)