Nyhet

Inledde mötet med Riksdagens nya kollektivtrafiknätverk

Nyhet

Premiärmötet med Riksdagens nya Kollektivtrafiknätverk inleddes med en presentation av #4av10.

Dels med presentation av det arbete som görs i branschen för att nå det gemensamt satta målet om att 2030 ska #4av10 motoriserade resor vara kollektiva, dels med argumentation kring vilka politiska reformer och beslut som behövs för att nå målet och därmed låta kollektivtrafikens hela potential nyttjas för att skapa ett hållbart och tillgängligt samhälle för många människor.
 

Läs mer på 4av10 projektet sida