Nyhet

Presidiemöte för fortsatta branschprojekt

Nyhet

Presidierna för de tre organisationerna bakom programförklaringen för 4 av 10-målet träffades och diskuterade ett kommande omtag och en utveckling av projektet.

Programförklaringen, som presenteras på Kollektivtrafiken.se, är ett branschgemensamt projekt som drivs av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen. Arbetet startade 2021 och tillsammans har de tagit fram mål, visioner och konkreta förslag på hur kollektivtrafiken i Sverige kan utvecklas.

Omtaget ska resultera i en uppdaterad programförklaring som ska presenteras på branscheventet Persontrafik i Göteborg i november. Målet, visionen och strukturen kommer att vara samma men tillsammans ser de över de olika programpunkterna under rubrikerna.

- Vi startade projektet i samband med pandemin, men samhället förändras ständigt med nya utmaningar som vi måste hantera för att nå målet - att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Vägen mot målet måste ju anpassas löpande efter hur verkligheten ser ut, säger Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik.

På bilden: Bijan Zainali, Västra Götalandsregionen; Marcus Dahlsten, Transportföretagen; Elisabeth Björk, Region Värmland; Tomas Byberg, Byberg och Nordin; Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag; Martin Pagrotsky, Nobina Sverige; Monica Lingegård, SJ; Johan Oscarsson, VR Sverige; Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik och Pierre Sandberg, Tågföretagen.