Nyhet

Persontrafik är tillbaka

Nyhet

Persontrafik är en av Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum. Nya erfarenheter, tuffa utmaningar och nya lösningar har vuxit fram. Persontrafik 2024 blir tillfället när branschen blickar framåt. 

Vi frågar några som brukar vara med på mässan vad de ser fram emot inför årets Persontrafik.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag:

Vad ser du mest fram emot på Persontrafik 2024?
Persontrafik är så många bra saker! Mest ser jag ändå fram emot att få träffa nya och gamla branschkollegor och få ta tempen på vår bransch här och nu, helt ofiltrerat.

Vilken fråga vill du se i kongressprogrammet?
Kloka tankar och nya idéer för hur vi tillsammans agerar för att nå branschens mål om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.

Vilka produkter kommer du spana efter på utställningen?
Nästa steg i bussens elektrifiering är så klart spännande att konkret få se och prata om med företrädare för industrin. Smarta lösningar för ännu säkrare busstrafik håller jag alltid ett extra öga på också.