Nyhet

Europaparlamentet tar viktiga steg för att säkra kompetensförsörjningen inom bussbranschen

Nyhet

Idag den, 28 februari, beslutade Europaparlamentet i plenum om ett förslag om revidering av körkortsdirektivet. För bussbranschen, som lider av stora rekryteringsbehov och har en åldersstruktur där en oroväckande andel av förarna är äldre innehåller förslaget flera välkomna och viktiga förändringar. Om förslaget slutligen går igenom vore det fantastiskt för möjligheten att attrahera unga förare till yrket.

Den generella åldersgränsen sänks från 24 till 21 år för D-körkort. Medlemsstaterna bibehåller möjligheten att enskilt sänka åldersgränsen till 18 år, förutsatt att förarna har rätt yrkesutbildning. Medlemsstaterna ges även möjligheten att ta bort 50-km regeln, som innebär att förare under en viss ålder enbart får köra linjelagd trafik vars linjer understiger 50 km. Särskilt i Sverige är detta en regel som skapar problem, då många linjer är längre, men begränsningen till enbart linjelagd trafik skapar andra problem. Många bussföretag kör både beställnings- och linjelagd trafik, och 50-km regeln gör i sin nuvarande utformning att dessa förare inte är lika attraktiva att anställa, när de enbart kan köra en del av bussföretagens trafik.

- Vi har arbetat hårt för att få till dessa förändringar, som skulle göra mycket för våra medlemsföretag, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Nu ska processen kring revidering av körkortsdirektivet gå vidare till trilog, där parlamentet, EU-kommissionen och Rådet förhandlar om dess slutgiltiga utformning. För bussbranschens räkning är det därför viktigt att den svenska regeringen tar till sig av parlamentets förslag, och stödjer dessa viktiga förändringar.

Sveriges Bussföretag har varit mycket aktiva i processen kring körkortsdirektivet, och gläds med våra medlemmar att en förändring kan vara på väg. I och med det stundande valet till Europaparlamentet kommer frågan inte att avgöras förrän i höst, men Sveriges Bussföretag kommer att fortsätta att bevaka frågan. Utan bussförare stannar kollektivtrafiken - att öppna upp yrket för yngre förare är nyckeln till att lösa branschens problem med kompetensförsörjningen.

Läs pressmeddelandet om förslaget om revidering av körkortsdirektivet!