Nyhet

Dialogmöten som inspirerar

Nyhet

Integrerade lösningar för allmän och särskild kollektivtrafik, kompetensförsörjning i kollektivtrafiken, former för dialog mellan offentliga beställare och trafikföretag i kollektivtrafiken och verktyg för att få fler resenärer i kollektivtrafik i glesbygd var ämnen som diskuterades när den nationella turnén #4av10 besökte Kalmar Länstrafik, KLT, i Högsby.

Läs mer om dialogmötet