Nyhet

Bussakademin stannar i Skåne

Nyhet

Bussakademin bytte i nyligen i sin turné landsända och från Norrbotten bar det i väg till Skåne och Helsingborg. Den övergripande frågan är hur vi ska nå målet om 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva. Här redovisade region Skåne en marknadsandel på 33% vilket är positivt. 

Vid detta möte var bussakademin en del av ordinarie nämndmöte vilket genomfördes i Medicinhistoriska museets anrika lokaler. Carina Zachau ordförande för kollektivtrafiknämnden hälsade Sveriges Bussföretag avdelning Skåne välkommen och lämnade sedan över ordet till Mikael Nilsson ansvarig och sammankallande inom avdelning Skåne och till Anna Grönlund branschchef som berättade om branschens mål och syfte med bussakademin.  

Diskussionen löpte sedan vidare hur vi ska få de som ännu inte åker kollektivt att göra det? Goda exempel där kommuner avstår från att begränsa elevers månadskort för att tidigt ”skola” in i kollektivtrafiken, seniorrabatter och där resenärer med månadskort ges möjlighet att ta med ytterligare resenär utan kostnad och rabatter för yngre under 20 år bedömdes ge effekter.  

Vidare diskuterades en svår fråga utan nå konklusion, punktlighet eller pålitlighet och dess roll i en avtalskonstruktion? Den frågan också svår och är så att säja något som ligger i betraktarens öga, missar någon en anslutning för bussen inväntat ett sent tåg skapar det problem men positivt för den som är med på ett försenat tåg men där bussen inväntat och med det fungerar hela resan. Osökt i anslutning mot förseningar så kom snökaoset på E22 upp och hur ett sådant kan undvikas. Här ansåg man att Trafikverket måste sköta snöröjningen på de statliga vägarna på ett mer betryggande sätt vid sidan av mer samverkan aktörer emellan. Infrastruktur och säker miljö för resenärer vid tågersättning, kompetens försörjningen och ökad attraktivitet för yrket var frågor som engagerade under mötet med Kollektivtrafiknämnden där sedan Mikael Nilsson och Anna Grönlund avrundade med att tacka för allas engagemang. 

Bussakademin

Bussakademin är ett projekt finansierat av bussbranschens egen forsknings- och utvecklingsorganisation BR. Bussakademin ger tillfälle att tillsammans prata om hur vi nu ska kunna utveckla kollektivtrafiken gemensamt för att nå branschens gemensamma mål om "4 av10 - 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva". Bussakademin är planerad att fortsätta under 2023 och 2024 med dialogmöten med politikerna i regionerna samt med ansvariga i Sveriges Bussföretags regionala avdelningar.

Syftet med Bussakademin är att informera om bussbranschen för landets nyvalda politiker i regionala kollektivtrafiknämnder och länstrafikbolag för att framöver hitta samverkansformer och lösningar på de utmaningar som bussbranschen står inför. För bussbranschen utgör den upphandlade trafiken, både i form av linjetrafik och skolskjuts, största andelen av branschens totala omsättning. För Sveriges Bussföretag och dess medlemmar är det därmed av stor vikt att politiker och tjänstemän har en kunskap om branschen. Det är en grund för väl genomförda upphandlingar med villkor som är anpassade efter branschens förutsättningar. För de flesta bussföretag är också den upphandlade busstrafiken en förutsättning för att även kunna bedriva turist- och beställningstrafik. Villkoren för den upphandlade busstrafiken påverkar därmed hela bussbranschen och är i förlängningen avgörande för att besöksnäring, föreningsliv och företag ska kunna lita på att bussar finns att beställa och att det finns bussföretag att samarbeta med över hela Sverige.