Nyhet

Åtgärder på kompetensbristen presenterades

Nyhet

Förra veckan ordnade Svensk Kollektivtrafik en temadag för sina medlemmar om personalförsörjning och syftet var att diskutera vilka åtgärder som är nödvändiga framåt för att säkra kollektivtrafiken.

Representanter från branschorganisationer för buss, taxi och tåg var med och delade sina kunskaper om hur vi kan jobba vidare med frågorna tillsammans. Från Transportföretagen, som Sveriges Bussföretag är ett förbund inom, deltog Caj Luoma chef kompetensförsörjning och presenterade ett antal förslag på åtgärder.  
 
Dagen inleddes med att bland annat Västtrafik, Skyss och Region Uppsala presenterade hur de jobbar med frågorna.

Därefter lyfte Caj Luoma förslag och lösningar från buss under sin presentation: 

 • Skapa en utbildningspeng för fler bussförare 
  Följ exemplet med utbildningspeng som bland annat Västtrafik bidrar med för nya bussförare som utbildas och garanteras anställning hos ett av de av Västtrafik kontrakterade trafikföretagen.  
 • Möjliggör en attraktivare arbetsmiljö 
  RKM äger och underhåller stora delar av bussförarnas arbetsmiljö; depåer, rastplatser, toaletter och viloutrymmen. Det är viktigt med tillsyn och underhåll av dessa för en attraktivare arbetsmiljö. 
 • Skapa verklighetsnära trafikplanering för en attraktiv schemaläggning 
  Trafikplaneringen är grunden för bussföretagens schemaläggning. Låt trafikföretagen sköta detaljplanering (till exempel tidtabeller, fordonstyp, omlopp, etc) – det möjliggör bättre schemaläggning.  
 • Se över framkomligheten för minskad stress hos bussförare 
  RKM bör aktivt arbeta för att landets kommuner, beaktar busstrafikens behov och villkor i större utsträckning. 
 • Dela annonsutrymme i RKM:s egna kanaler för kampanjen Bli bussförare 
  RKM har egna slotar för marknadsföring och information ombord på bussar, på terminaler och vid hållplatser som kampanjen Bli bussförare skulle kunna synliggöras på. 
 • Ta bort hinder för ungdomar som vill bli bussförare 
  Ändra reglerna om körkortsålder för bussförare till 18 år och slopa 50 kilometersgränsen för linjetrafiken som Europaparlamentet nyligen meddelat att de ställer sig bakom.