Nyhet

Connecting Europe Days samlade branschföreträdare

Nyhet

Tillsammans med över 2000 deltagare från EU:s medlemsländer och närmaste grannar, framförallt länder inom EES, deltog Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund i Connecting Europe Days den 2–5 april i Bryssel.

Eventet arrangeras av EU-kommissionen och dagarna är fyllda av ett stort antal seminarier och paneldiskussioner kring mobilitet, infrastruktur och transportsektorns omställning till en hållbar fordonsflotta. Goda exempel från EU:s medlemsländer, resultat från olika EU-finansierade projekt samt aktuella lagförslag och initiativ på EU-nivå står på programmet. Bland annat debatterades EU:s samlade regelverk om rättigheter för resenärer som nu uppdateras, bland annat för buss. I samband med eventet presenteras också en utställning där framförallt EU-finansierade projekt och europeiska branschorganisationer visar upp resultat och fakta. Anna Grönlund, som också är vice ordförande i den internationella vägtransportorganisationen IRU:s passageraravdelning, deltog i eventet tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän från IRU:s Brysselkontor.

- Det är lätt att bli överväldigad av allt som samlas och presenteras under så intensiva dagar som Connecting Europe Days. Samtidigt är det ett bra forum för att spana in trender och utveckling i Europas transportsektor. I det perspektivet var det slående hur många av de projekt som presenterades som var inriktade på laddinfrastruktur och elektrifiering liksom på olika digitala lösningar och trafikutveckling med hjälp av AI, kommenterar Anna Grönlund på plats i Bryssel.