Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Utebliven reformering av LAS kan slå hårt mot transportsektorn

Utebliven reformering av LAS kan slå hårt mot transportsektorn

LO har tackat nej till den framförhandlade överenskommelsen om en reformerad lag om anställningsskydd, LAS, och ett förstärkt omställningssystem. Beskedet kom sent fredag eftermiddag. Det innebär att frågan nu lämnas över till regeringen att lösa. En utebliven reformering av LAS, kan för transportsektorn innebära försämrad konkurrenskraft, vilket slår mot en sund svensk och hållbar transportnäring.

Transportföretagen beklagar att LO sagt nej till överenskommelsen. Nu är det regeringen som måste ta vid och ta ansvar för en mer modern och flexibel arbetsrätt.

En reformering av LAS är nödvändigt för hela den svenska arbetsmarknaden och transportsektorn. Regelverket är stelbent och föråldrat och behöver anpassas till hur samhället och arbetsmarknaden ser ut i dag.

”Det är väldigt olyckligt att vi inte nådde ända fram. Den framförhandlade överenskommelsen innehöll stora värden för såväl arbetsgivare som arbetstagare”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

”Den svenska transportsektorn kämpar under tuffa villkor – kortsiktigt med att klara sig igenom pandemin och långsiktigt att nå Europas och världens högst ställda hållbarhetsmål med minskade utsläpp. Samtidigt hårdnar den utländska konkurrensen. Ska vi behålla en sund, hållbar och konkurrenskraftig svensk transportsektor, behöver flexibiliteten på arbetsmarknaden öka”, avslutar Marcus Dahlsten.

Läs Svenskt Näringslivs kommentar här

Presskontakt för Transportföretagen: Ebba Fredin, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.