Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Han tar plats i regeringens elektrifieringskommission

Fredrik Kämpfe, till vardags branschchef hos Transportföretagen flyg, kommer att ta plats i regeringens nya elektrifieringskommission. Vi passade på att ställa några snabba frågor.

Hur känns det med denna prestigefyllda utnämning?

– Tack, oj, det känns mycket inspirerande och roligt. Samtidigt väldigt viktigt och utmanande. Vi hörde först talas om elektrifieringskommissionen för ett drygt år sedan. Att regeringen nu tagit beslut om att tillsätta den visar att det inte bara var tomma ord. Jag ser fram emot att föra upp elflyget på agendan men även att utforska och utveckla den totala bilden av elektrifieringsutmaningen för transporterna och samhället i stort.

Varför är det viktigt att du, som representant för både Transportföretagen och flyget är med i detta forum?

– Det är viktigt att Transportföretagen sitter med i diskussionerna eftersom elektrifiering av transporterna är viktigt för att reducera transportsektorns klimatpåverkan. För flygets del accelererar hållbarhetsarbetet och en hel del ny teknik kommer levereras inom de kommande åren. En central del är elektrifieringen av flyget. Batterier och drivlinor för elflyg tar form och prestandan blir allt bättre. Småskaligt elflyg finns ju redan men för att större elflyg ska bli verklighet i Sverige måste vi nu göra en plan för hur infrastrukturen med flygplatser och luftrummet ska anpassas. I den diskussionen vill vi på Transportföretagen spela en värdefull roll.

Vilka erfarenheter tar du med dig som du tror kan berika kommissionens arbete?

– Jag tar med mig en lång erfarenhet av luftfart och inte minst det regulatoriska arbetet inom EU:s myndighet för luftfartssäkerhet, EASA. Dessutom har jag engagerat mig för flygets hållbarhetsarbete både i stort och smått, och är själv pilot som fått flyga ett mindre elflygplan och vet vilken enorm potential det har att förändra flygets förutsättningar i grunden. Sedan har jag våra medlemsföretag och hela Transportföretagens kunskapsorganisation bakom mig. Det kommer bli mycket spännande att ta mig an frågor om juridik, ekonomi, kompetensförsörjning som några exempel.

Elflyget med sina lägre driftskostnader kan bli en revolution för regional- och inrikesflyget

Vad hoppas du för egen del att du kan vara med och uppnå?

– Först och främst att flyget är med i den elektrifieringsvåg för transporter som nu snabbt växer fram. Länge var flyget ’icke-närvarande’ i den utvecklingen, men det är slut med det nu. Om allt går enligt plan – och alla jobbar åt samma håll – är målet att vi får upp ett svenskbyggt elflyg för regional trafik i luften senast 2026. Samt att vi därigenom får en grön industrisatsning med nya jobb och exportmöjligheter. Våra barn ska kunna transportera sig inklusive flyga, mycket och rent, så är det bara. Vårt jobb är att ta fram lösningarna, att vara möjliggörare. Det är vår skyldighet.

 
Vad behöver lösas för att vi ska nå hela vägen fram?

– Finansiering och infrastruktur tror jag är helt avgörande. Vi har inte råd att nu låta exempelvis små regionala flygplatser avvecklas. Elflyget med sina lägre driftskostnader kan bli en revolution för regional- och inrikesflyget och vi måste orka hela vägen. Samtidigt måste vi igenom coronavintern och det gör inte persontransporterna utan hjälp, varför vi ser fram mot ökat stöd från våra beslutsfattare. Nu när det grönare flyget står utanför dörren måste vi släppa in det! Omställning under en kris är självklart en utmaning men samtidigt erbjuder det en möjlighet att snabba på utvecklingen, att öka takten. Den möjligheten får vi inte missa!

 

Sist men inte minst: Du säger att du fick flyga ett elflygplan – hur var det?

– Det var verkligen en upplevelse! Jag fick själv flyga det tvåsitsiga flygplanet Pipistrel Alfa Electro på Bromma i juni 2018 och blev mycket imponerad av det låga bullret, ljudnivån i cockpit och det kändes helt fantastiskt att kunna flyga med nollutsläpp. Dessutom var prestandan på flygplanet mycket bra, ni som känner igen ”teslasparken” när man trycker ned gaspedalen på en elbil vet vad jag pratar om. Jag blev så imponerad att jag gjorde en video från flygningen som kan ses här.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.