Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ernst Express kör med solceller i ett nytt unikt forskningsprojekt

Ernst Express kör med solceller i ett nytt unikt forskningsprojekt

Transportföretagen intervjuar: Hos åkeriföretaget Ernst Express är engagemanget för hållbara transporter stort och flera pilotprojekt har testats för mer hållbara vägtransporter. Det senaste och nyligen påbörjade projektet handlar om att låta energin från solceller förlänga räckvidden på el för en hybridlastbil. Samtidigt kommer nu Roger Blom, vd på Ernst Express att ingå som ledamot i regeringens elektrifieringskommission.

Ernst Express bestämde sig redan för drygt elva år sedan att ta ledningen med hållbara vägtransporter. Det innebär att Ernst Express har ingått i flera forskningsprojekt och varit aktiva i utvecklingen i vägtransporternas fossilfria resa.

”Det finns ett stort engagemang i företaget med en stark vilja både hos ägarna och bland alla anställda. Redan i ett tidigt skede, bestämde sig företaget för att ta ledningen med att köra fossilfria transporter.”

För Roger Blom innebär en hållbar transport en effektiv transport som släpper ut så lite växthusgaser som möjligt och som körs med optimal logistik med optimal last. Förutom att köra på hållbara drivmedel RME och HVO redan i dag, förbereder Ernst Express sig inför ett kommande vätgasprojekt. Åkeriet har också varit testpiloter med att köra med tung lastbil på E16 (Elväg 16).

Men ett just nu pågående och nystartat projekt handlar om att låta solceller ladda en hybridlastbils batterier. Projektet finansieras av Vinnova och det innebär ett samarbete mellan Uppsala universitet, Scania, Dalakraft, MT Eksjö, Midsummer Solar Roofs och Ernst Express som är utsedda att testa tekniken.

En förstudie gjordes för två år sedan då man testade att solcellerna skulle klara värme, smuts, vatten och kyla. Nu har projektet gått in i en ny fas – ett nästa steg – som innebär att en stor trailer med solceller kopplats på en Scanialastbil med elhybridmotor. Syftet är att solcellerna ska ladda upp batteriet då lastbilen är i vila. Om drygt två år kommer projektet att utvärderas och Roger tror att det kommer att ge mycket lärdom om solceller.

”Vi har deltagit i flera olika projekt de senaste tolv åren. Vårt senaste och nu pågående projekt handlar om att låta solceller ladda upp batteriet hos en hybridlastbil. Genom att sätta solceller på släpet utnyttjas ytan maximalt. Jag tror att det kommer bli allt mer vanligt förekommande hos transporter – att ytor och naturkrafter används som energikällor.”

Roger Blom är nu invald som ledamot i regeringens nytillsatta elektrifieringskommission som ska hjälpa regeringen med att snabba på tempot i elektrifieringen av transportsektorn.

”Jag är hedrad att få ingå i elektrifieringskommissionen. Det kommer bli en utmaning och det ska bli kul att få jobba med de övriga i teamet. Jag kommer att ge inspel från vad åkerinäringen behöver för att elektrifieras. Här har vi från Ernst Express redan erfarenhet av att ha testkört elväg E16.”

Hans främsta medskick är att tempot måste växla upp och att statliga stöd behövs om åkerier med små marginaler ska kunna köpa in ny teknik.

”Nu måste tempot snabba på. Man kan inte hålla på för länge med att testa nya tekniker, de måste börja användas och köras på riktigt med.”

Företagen behöver både långsiktiga regler att förhålla sig till och ekonomiskt stöd för att kunna göra de stora, dyra och svåra teknikvalen framhåller Roger Blom.

”När nya tekniklösningar är unga är de i regel dyra. Därför behövs det initiala stöd. När teknikern fungerar och skalas upp i produktion sjunker ju sedan priserna. Det är få åkerier som har möjlighet att spekulera och göra stora investeringar om man inte vet var de tar vägen, men vi vet att elpriset är en tredjedel av dieselpriset, så visst finns det investeringsutrymmen att ställa om till eldrift.”

Det finns ett stort intresse för att arbeta hos Ernst Express. Den kvalitetsstämpel hållbarhetsarbetet innebär, gör att många chaufförer söker sig till åkeriet, som kör tung basindustri i Dalarna, Mälardalen och i Gästrikland primärt.

”Vi upplever ett stort engagemang hos våra anställda, de blir ju delaktiga i den spännande resa branschen gör och kommer att få uppleva och vara del av en teknikutveckling utan dess like de närmaste tio åren. Vi kommer aldrig köra förarlöst, hos oss kommer förare att behövas både i dag och i morgon”, avslutar Roger Blom.

Besök Ernst Express: https://www.ernstsexpress.se/index.aspx

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.