Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Dansk lag om dansk lön för förare som utför inrikestransporter, cabotage och vägdelen av kombitrafik i Danmark

Den nya lagen antogs av Folketinget den 9 juni 2020 och träder i kraft den 1 januari 2021. Lagen gäller såväl gods- som busstransporter som utförs i Danmark.

Alla chaufförer som kör inrikestransporter, inklusive cabotage eller vägdelen av kombitrafik i Danmark ska få en lön som är i nivå med det kollektivavtal som är mest representativt för de aktuella förarna. Detta gäller både danska och utländska transportföretag. Syftet är att säkra rimliga villkor för förare samt att danska och utländska företag ska konkurrera på lika villkor.

Detta ska göras inom ramen för den danska arbetsmarknadsmodellen där lön och arbetsvillkor regleras av kollektivavtal. Lagen innebär inga förändringar gällande internationella transporter, det vill säga ett svenskt åkeri eller bussföretag som utför en transport till eller från Danmark.

Fordon under 3,5 ton omfattas inte.

Nedan framgår krav för cabotage och vägdelen av kombinerade transporter i Danmark:

1. Krav för utländska företag

Utländska företag som utför cabotage eller vägdelen av kombinerad transport i Danmark måste betala förare en timlön beräknat på basis av kostnadsnivån enligt kollektivavtalen för förare som ingås av de mest representativa parterna på området, som täcker hela landet.

Ett anmälningssystem för utländska transportörer ska användas för anmälan om de transporter som omfattas av lagen.

Lönekostnadsnivå

Den utländska arbetsgivaren är inte tvingad att följa ett särskilt kollektivavtal. Däremot måste nivån i den ersättning som betalas föraren i lön nå upp till den nivå som det mest representativa kollektivavtalet i Danmark för förare innebär. Det rör sig således inte om punktvisa jämförelser lönekomponent för lönekomponent med det kollektivavtal med störst täckning i samhället utan om en bedömning av att den totala arbetskraftskostnaden är på en jämförbar nivå med det mest representativa kollektivavtalet.


2. Anmälningsskyldighet och registrering för utländska transportörer

Utländska transportföretag måste rapportera cabotage och kombitransport till Erhvervsstyrelsen för att myndigheten ska kunna kontrollera om företagen uppfyller de danska ersättningskraven.

Anmälningsskyldigheten för utländska transportörer gäller för cabotage (om den totala fordonsvikten överstiger 3500 kg), liksom vägdelen av kombinerad transport och busscabotage.


3. Dokumentationskrav

De utländska transportföretagen är skyldiga att uppfylla ett antal dokumentationskrav.


4. Kontroll och sanktioner

Effektiva kontroller upprättas och för överträdelse av reglerna ska följa en kännbar sanktion, som har en preventiv effekt.

Kontrollerna kommer att göras dels som av befintliga polisvägkontroller, dels genom kontroller av en administrativ specialmyndighet.

Polisen kan under vissa förutsättningar hindra fordonets fortsatta färd – se bifogad lag från Folketinget § 10 e.

Vi återkommer med mer detaljerad information senare.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.