Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Charterbuss Resetjänst: Så blir framtiden utan möjlighet till kortidspermittering

Regeringen har inte beslutat om att förlänga korttidspermitteringsstödet under nästa år, något som flera av våra medlemmar behöver för att överleva. Vi på Sveriges Bussföretag har valt att intervjua ett par medlemmar som har varit hårt drabbade av coronapandemin för att fråga om de har använt korttidspermittering och vad det har betytt för deras verksamhet.

Vi har intervjuat Klas Lidén på Charterbuss Resetjänst AB i Kristinehamn och hade i början av året 13 årsanställda.

I vilken omfattning har ni nyttjat systemet för korttidspermittering?

- För familjens del har vi har använda korttidspermitteringen maximalt.
När det gäller vår administrativa personal så har vi även där nyttjat möjligheten maximalt samt att vi sade upp hälften av personalen 23/3 och den andra halvan den 25/7. Unionen har varit mycket tillmötesgående och har tillåtit korttidspermittering under uppsägning. 

När det gäller våra förare så hade vi inget annat val än att säga upp samtliga alla anställningar den 23/3. Kommunal har valt att inte tillåta korttidspermittering under uppsägning så där har vi varit helt bakbundna av deras beslut och inte kunnat nyttja korttidspermitteringen alls. Förarna har fått städa bussar, köra lite skolturer samt att vi har kunnat hyra ut dem till lokala företag som budbilsförare.

Vad har kortidspermitteringen inneburit för ert företag?

- Coronapandemin gjorde att allt tvärnitade 16/3. Vi gick från en fullbokad vår till ett totalt stillestånd på mindre än 24 timmar. 17/3 ställde vi av fyra av våra åtta bussar och den 22/3 ställde vi av de resterande fyra. Ingen buss har varit påställd fram till 20/8… Möjligheten att korttidspermittera har varit en grundförsättning för att vi som bolag har kunnat klara oss.

Utan stödet, vad skulle läget varit idag då?

- Vi hade troligen överlevt som bolag men med betydligt sämre försättningar än vad vi har just nu. Vi som ägare hade fått dra ner på våra löner och försökt att hitta andra möjligheter att få någon typ av inkomst.

Vad innebär det för er om inte stödet förlängs efter nyår?

- Vi kommer i så fall att vara tvungna att ”avsluta” delar av våra egna anställningar och anmäla oss som arbetslösa.

Vilken framtid planerar ni för?

- Vi räknar med att regeringen ser till branschens och företagens bästa och förlänger lagen om korttidsarbete så att vi får den hjälp som vi så väl behöver. En önskan vore att åter kunna få permittera upp till 80 procent, avslutar Klas Lidén.

Vad Transportföretagen vill se framåt

Den stödform som har varit mest omfattande under pandemin har varit korttidspermitteringen. Nuvarande system med korttidsarbete löper dock ut vid årsskiftet. Om inget görs övergår systemet till det ordinarie regelverk, med sämre villkor för arbetsgivare och arbetstagare.

Då pandemiläget är oklart och vissa branscher fortsatt är hårt drabbade av samhällets nedstängningsåtgärder, behövs det en förlängning av nuvarande villkor. Svenskt Näringsliv, där Sveriges Bussföretag genom Transportföretagen är en av medlemsorganisationerna, menar att nuvarande villkor för korttidsarbete bör förlängas under ytterligare ett halvår.

En förlängning av systemet är dock inte en tillräcklig åtgärd för de företag som redan använder korttidsarbete. De flesta av dessa företag närmar sig den bortre tidsgränsen på 6 + 3 månader som gäller för respektive företag. Det bör därför införas möjlighet till ytterligare en förlängning så att respektive företag kan använda stödet 6 + 3 + 6 månader.

Besked om nya regler behöver komma snabbt för att förhindra varsel i de mest drabbade företagen. I samband med en förlängning så bör även förtydliganden ske vad gäller så kallade bokföringsmässiga dispositioner som utdelningar, koncernbidrag mm. Detta eftersom existerande system omgärdas av frågetecken och oklarheter vad företag får göra eller ej i samband med att man uppbär stöd.

När det gäller koncernbidrag finns det därtill ett betydande behov av att säkerställa att villkoren för stödet inte i onödan försvårar eller förhindrar sådana koncernbidrag som har till syfte att utjämna skattemässiga resultat mellan svenska företag inom en koncern. Vill du veta mer? Läs hela hemställan här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.