Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vad sker med YKB?

Vad sker med YKB?

YKB-frågan är en av Transportföretagens högst prioriterade frågor just nu. Vi jobbar intensivt både mot departement och mot kommissionen i EU för att få till en förlängning av yrkesbevisen under 2021.

Transportföretagen vill att giltighetstiden för YKB förlängs på grund av pandemiläget. Den 6 november skickade vi in en hemställan till regeringen om detta. Vi har fortlöpande kontakt med berörda aktörer och vi är fullt medvetna om det allvar situationen innebär.

Information kommer kontinuerligt att publiceras på vår hemsida.

Vad gäller just nu?

Som vi kan bedöma är YKB-utbildningar tillåtna då de inte räknas som en allmän sammankomst och därmed inte omfattas av Ordningslag (1993:1617) enligt vilken max åtta personer får samlas.

Men samtidigt rekommenderar varken Folkhälsomyndigheten eller regeringen utbildningar under rådande pandemiläge och det går inte att bortse från att fysiska utbildningar ökar risken för smittspridning.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Maria Sjölin Karlsson, Transportföretagen maria.sjolin@transportforetagen.se  

Länk till hemställan

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.