Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Några frågetecken rätas ut angående förlängning av korttidspermittering

Transportföretagen välkomnade förra veckan det efterlängtade beskedet från regeringen att korttidspermittering, omställningsstöd och skatteanstånd förlängs, vilket vi kommenterade samma dag som regeringens presskonferens hölls.

Den nya lagstiftningen och möjligheten att ansöka om stöden kommer dröja till februari 2021. För att företaget ska kunna agera på regeringens besked behöver ett antal frågetecken rätas ut. Några av dessa frågetecken gällande förlängningen av korttidspermitteringen, klarades ut i och med frågor och svar på regeringens hemsida uppdaterades, bland annat:

  • Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Förlängningen innebär att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till den 30 juni 2021.
  • Företag som redan avslutat sin korttidspermittering kommer kunna söka stödet på nytt i och med förlängningen fram till och med den 30 juni 2021.
  • Enligt den ordinarie lagstiftningen om stöd vid korttidsarbete undantas arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj vilket innebär att dessa inte kan omfattas av stödet. Detta har inte gällt under 2020 och i samband med förlängningen kommer det föreslås att familjeundantaget ska gälla fram till den 30 juni 2021.
  • Ansökan kommer att kunna göras så fort de nya reglerna träder i kraft och kan avse tid från 1 december 2020. Pengarna kan betalas ut så snart arbetsgivaren har godkänts för stöd.

Fortfarande återstår frågetecken, t.ex. kring vad som händer med utdelningsförbudet, kommer företag som gjorde utdelning under 2020 vara förhindrade att använda förlängningen? För övriga förlängda stöd, såsom omställningsstödet, finns i dagsläget inga ytterligare beslut. Noteras bör att det ännu inte finns centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete för tiden efter den 31 december 2020 för Transportföretagens olika förbund. Vi arbetar med att få sådana på plats. Vi kommer med information så snart vi kan.

Enligt finansminister Magdalena Andersson är tidplanen att regelverket kring förlängning av korttidspermittering, såväl som förlängning av omställningsstödet för augusti, september och oktober kan träda i kraft först i februari 2021. Som skäl för detta anges att en ny extra ändringsbudget är planerad först i januari, att EU-kommissionen ska godkänna stödet och att lagstiftning behöver ändras. Förutsägbarhet är bra och ett besked om att stöden blir kvar så länge krisen kvarstår hade varit tydligt och förutsägbart för företagen. Att hårt sargade företag och företagsledare får veta att de kanske kan vänta sig stöd för t.ex. fasta kostnader tidigast sex månader efter den aktuella månaden (augusti 20 – februari 21), är inte tillräckligt! Under den här tiden riskerar företaget istället att hamna på obestånd och därmed inte längre ha rätt till stödet.

En annan nyhet igår var att det kom en ändring av förordningen för korttidspermittering som innebär en striktare prövning, bland annat:

  • Företag ska styrka sina allvarliga ekonomiska svårigheter med underlag till Tillväxtverket.
  • Företag ska ge in gällande kollektivavtal om korttidsarbete vid ansökan till Tillväxtverket.
  • Tillväxtverket ska från och med utbetalningarna i januari betala ut stöd månadsvis.

Ändringarna gäller från årsskiftet, läs mer om det här

Transportföretagens kommentar på de förlängda stödåtgärderna 

Regeringens frågor och svar kring korttidspermittering

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.