Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Branschutskottet mötte regeringens samordnare för fossilfritt Sverige

Under ledning av nyvalde ordförande Christian Plyhm mötte Branschutskottet i styrelsen i Sveriges Bussföretag den 18 november Svante Axelsson, regeringens nationella samordnare för Fossilfritt Sverige. Branschutskottets ledamöter gav Svante information om läget i bussbranschens olika segment gällande elektrifiering, biodrivmedel, vätgas och biogas. Svante redogjorde bland annat för regeringens arbete inom EU gällande fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel även efter 2021, där han var uttalat positiv.

Övriga punkter som togs upp på Branschutskottets möte var bland annat aktuella utredningar och myndighetsinitiativ med beröring på bussbranschen, arbetet i förbundets olika arbetsgrupper och förbundets samlade EU-arbete. Det branschgemensamma arbetet inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik berördes också vid mötet. Dessutom gjorde utskottet en grov planering för arbetet under 2021.

Ledamöterna i Branschutskottet i styrelsen i Sveriges Bussföretag utses av styrelsen i förbundet. I Branschutskottet i styrelsen i Sveriges Bussföretag ingår idag:

  • Christian Plyhm, Connect Bus, ordförande och ledamot i styrelsen i Sveriges Bussföretag
  • Johan Ekman, EkmanBuss och EkmanResor
  • Tobias Ellenius, Ellenius Buss
  • Stefan Gustavsson, Keolis Sverige AB
  • Peter Liss, Svealandstrafiken AB
  • Daniel Mohlin, Nobina Sverige AB
  • Robert Nyberg, Vy Buss
  • Dessutom kommer Transdevs tidigare representant i Branschutskottet ersättas.

Till Branschutskottets förfogande finns förbundets branschchef Anna Grönlund samt förbundets näringspolitiske expert Karin Atthoff.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.