Nyhet

Bra – men krisstödet kunde vara bättre

Nyhet

Regeringen och januaripartierna går i dag ut på Aftonbladet debatt om en förlängning året ut av omställningsstödet till företag och ett förlängt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.  

Artikeln publicerades på Aftonbadet debatt den 20 november

Transportföretagen välkomnar beskeden. Stöden är avgörande för den hårt drabbade transportsektorn. Samtidigt hoppas vi att regeringen tagit till sig av de förslag på förbättringar i stödåtgärderna som vi tidigare lämnat på de nu förlängda stöden.  

Transportsektorn har klassats som samhällsviktig. Samtidigt har stora delar av transportsektorn drabbats hårt till följd av coronakrisen, då vi uppmanats att inte resa.

Framförallt handlar det om persontransportsektorn: bussar, flyg, taxi och färjor.

Transportkedjan är komplex – infrastrukturen hänger ihop och trafikslagen är beroende av varandra. Raderas ett trafikslag ut, får det långtgående konsekvenser för hela samhället. De förlängda stöden är helt avgörande för den svenska transportsektorn att kunna överleva.

Det blir betydligt dyrare för staten att bygga upp transportinfrastrukturen på nytt om så skulle bli fallet, än att utveckla och bygga ut krisstöden.  

Allt sedan krisen startade har vi framhållit Norge och Danmark, där stöden har varit mera proaktiva, mera omfattande och långsiktiga.

Varför kan inte den svenska regeringen handla på samma sätt och redan nu förlänga både omställningsstödet och omsättningsstödet en bit in på 2021?

Svenska transportföretag har i dag betydligt sämre förutsättningar att ta sig igenom krisen och någon framförhållning finns inte. Samtliga besked om stöd har kommit retroaktivt och för några få månader i taget. Krisen i pandemins spår förväntas pågå fram till sommaren, stöden räcker även med dagens besked bara fram till jul.  

Vi vill att omställningsstödet och omsättningsstödet förlängs till sommaren 2021 och vi vill se att permitteringsstödet täcker 80 procent och inte 60 procent som nu är fallet. Bara så kan vi säkra svenska arbetstillfällen och svensk transportinfrastruktur.  

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen