Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Bella och Enya inspirerar ungdomar till motorbranschen

Under hösten medverkar Bella Wolff och Enya Speicher i den digitala varianten av Framtidståget, för att berätta om motorbranschens olika yrken möjligheter och karriärvägar.
Anledningen är att det finns goda jobbmöjligheter inom motorbranschen och att inspirera ungdomar inför gymnasievalet för att få fler att välja fordons- och transportprogrammet.

(Bild från Transportföretagens film om motorbranschen.) 

Istället för att ställa in har Framtidståget ställt om till att ske digitalt under hösten. Framtidståget innebär att ungdomsambassadörer inspirerar högstadieelever inför gymnasievalet. Transportföretagen har deltagit även i år, genom att låta Bella Wolff (23 år) och Enya Speicher (20 år) representera motorbranschen för att berätta om de karriär- och studievägar som fordons- och transportprogrammet innebär. Sammanlagt kommer 430 skolor runtom i hela landet, att ha besökts då det digitala Framtidståget turnerat klart.

Till vardags arbetar Bella på Hedins Bil Ford i Eskilstuna och Enya arbetar på Speicher Auto i Huddinge. Med sina erfarenheter både från gymnasieutbildningen och arbetslivet har de berättat om hur det är att utbilda sig och att arbeta inom motorbranschen.

Rent tekniskt har Framtidståget inneburit filmvisning där eleverna själva kunnat välja inriktning på bransch efter den 30 minuter långa lektionen. Filmen om motorbranschen visar upp hur det är att arbeta på en motorverkstad i dag.

Motorbranschen har trots det rådande pandemiläget ett stort rekryteringsbehov.

Den stora efterfrågan på personal är en utmaning för motorbranschen att kunna växa och utvecklas hållbart. Rekryteringsfrågan genomsyrar hela branschen för saknas personal till transporterna, stannar inte bara hjul och motorer utan hela samhället av.

Attraktiva utbildningar och kunskap och kännedom om branschens yrken har en avgörande betydelse för fler elever till utbildningarna. Därför fyller aktiviteter som Framtidståget en viktig roll.

”Det är viktigt för motorbranschen att berätta att den finns, vilka yrken, utbildningar och karriärmöjligheter den erbjuder. Bella och Enya gör en stor och värdefull insats med att inspirera ungdomar till att våga välja motorbranschen och vi uppskattar att Framtidståget lyckats att genomföras digitalt i år”, säger Caj Luoma chef för kompetensförsörjning Transportföretagen.

Här kan du ta del av filmerna: https://www.framtidsvalet.se/framtidstaget/inspiratorer-2020/

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.