Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nu får gymnasieeleverna gå tillbaka till skolan

Nu får gymnasieeleverna gå tillbaka till skolan

Efter perioder av distansundervisning får gymnasieelever nu gå tillbaka till fysisk skolundervisning. Beskedet kom från regeringen vid en presskonferens i dag på morgonen. Transportföretagen ser positivt på beskedet eftersom de praktiska momenten i branschens utbildningar inte varit möjliga att genomföra på distans. Men ett återstående dilemma är praktiken.

Den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphävs efter den 1 april.

”Dagens besked om att häva rekommendationen om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan är mycket välkommet eftersom de praktiska momenten i transportbranschen har varit svåra att genomföra. Samtidigt har vi stor respekt för smittspridningen och de rekommendationer som är och har varit. Delar av transportsektorn hade redan innan corona ett stort kompetensbehov, vi måste göra allt för att krisen inte ska bli till en kompetenskris genom att färre får möjlighet till fullvärdiga utbildningar”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Samtidigt är det viktigt att elever som utbildar sig inom transportnäringens yrken också får möjlighet att genomföra praktik på arbetsplats. Den möjligheten har begränsats under pandemiåret eftersom många företag inte har vågat ta emot praktikanter. Det kan leda till en flaskhals och ett moment 22 både för branschen och för eleverna.

”Det är viktigt att det finns tillgång till praktikplatser eftersom utebliven praktik innebär ett stort kompetenstapp” avslutar Caj Luoma.

Läs mer på regeringens hemsida. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.