Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Välkommet besked om lättade inreseförbud till Sverige

Välkommet besked om lättade inreseförbud till Sverige

Regeringen har i dag presenterat vissa lättnader i inreseförbudet till Sverige från andra länder. Beskeden är ett viktigt steg i rätt riktning och välkomnas av Transportföretagen som en stegvis öppning av Sverige för utländska resenärer.

Redan i nästa vecka hävs inreserestriktioner från Norden medan kravet om negativt covid-19-test för övriga EES-stater förlängs till 30 juni. 1 juli väntas EU-förordningen om digitala covid-intyg träda ikraft som ska underlätta resor inom Europa.

”Vi välkomnar verkligen regeringens besked att Sverige äntligen öppnar upp gentemot våra nordiska grannländer och gör det möjligt för dem att resa hit utan restriktioner. Jag är säker på att både transportföretag och besöksnäring gläds idag”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg

Transportföretagen anser att det är mycket viktigt att Sverige nu får på plats digitala covid-intyg för att möjliggöra resor inom Europa redan i sommar.

”Det är helt avgörande för den fria rörligheten att EU:s digitala covid-intyg tillåter européer som är vaccinerade, testade eller tillfrisknade att resa in i Sverige utan andra restriktioner som testkrav redan i juli”, fortsätter Fredrik Kämpfe

Regeringen har också meddelat att det tillfälliga förbudet för icke nödvändiga resor till EU via Sverige förlängs till 31 augusti.

”Vi får inte låta pandemitillståndet bli permanent. Regeringen bör därför följa utvecklingen i omvärlden och tillåta resenärer från länder i övriga världen med hög vaccinationsgrad och låg smittspridning att resa till Sverige då det är säkert. Att få igång resandet är viktigt besöksnäringen, turismen och våra familjeband. En EU-gemensam överenskommelse vore eftersträvansvärt” avslutar Fredrik Kämpfe.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.