Nyhet

Välkommen till Transportveckan 2021

Nyhet

Under tre halvdagsseminarier den 9-11 juni klockan 9-12 arrangeras Transportveckan för en ökad inblick och förståelse för var i omställningen den svenska transportsektorn befinner sig. Medverkar gör bransch, experter och politiker.

Som transportnäringens samlade röst arrangerar Transportföretagen Transportveckan med ett brett och aktuellt urval av ämnen som elektrifiering av lastbilstransporterna, ska 2020-talet bli årtiondet för godstransporterna på järnväg?, smarta anlöp, om processen mot en digitaliserad hamnverksamhet, räcker elen till?, ett hållbart flyg, bussbranschens utmaningar, framtidens kompetensförsörjning och aktuella EU-frågor. 

Dessutom kommer aktuella arbetsgivarfrågor att sändas och vi har passat på att besöka våra medlemsföretag. Allt detta och lite till.

Studiovärdar är Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen och Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg.

Välkommen! #transportveckan2021

Anmäl dig här

Sändningen kommer att ske via Transportföretagens Youtube-kanal. Länk delas närmare inpå.

Programmet: Transportveckan 2021

Onsdag den 9 juni 

9:00: Välkommen till Transportveckan 2021: Fredrik Kämpfe och Tina Thorsell, Transportföretagen.

9:05 Inledningstal: Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

09.15 En laddad framtid – elektrifiering av lastbilstransporterna.
Medverkande: Anders Berger, director Public Affairs, Volvo Group Headquarters, Christel Grip, hållbarhetschef, Widrikssons Logistik, Henrik Sundberg, TGM AB.
Moderator: Anders Josephsson, Transportföretagen.

09.45 Ska 2020-talet bli årtiondet för godstransporterna på järnväg?
David Sandahl, Real Rail, Fredrik Eriksson, Sto Scandinavia AB, Gøran Andreassen , Bring Fulloadsystemer. Moderator Anders Josephsson, Transportföretagen.

10:15 Företagsintervju.

10:30 Smarta anlöp, om processen mot en digitaliserad hamnverksamhet.
Medverkande: Linda Astner, hållbarhetschef på Gävle Hamn. Ulf Siwe, kommunikationssamordnare, Branschgemensamt program Effektivare Anlöp genom Digitalisering Sjöfartsverket.
Moderator Eric Tedesjö, Transportföretagen.

11.10 Räcker elen till – och kommer den att finnas där den behövs?
Medverkande: Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, Lina Håkansdotter, avdelningschef Hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv, Camilla Brodin (KD), riksdagsledamot, Lars Hjälmered(M), riksdagsledamot, Birger Lahti (V), riksdagsledamot och Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot. Moderator: Anders Josephsson, Transportföretagen.

12:00 Avslut och sammanfattning av dagen.

Torsdag den 10 juni 

9:00 Välkommen till Transportveckan dag två. Studiovärdar: Fredrik Kämpfe och Tina Thorsell.  

9:10 Digitaliseringens påverkan på kompetensförsörjningen.  

Transportnäringen behöver fler med ett intresse för digital teknik.
Tomas Tärnfors, Transportföretagen  

Omställningen i motorbranschen – ett företagsperspektiv.
Magnus Videquist, chef servicemarknad, Volkswagen Group Sverige 

Klarar utbildningssystemet av omställningen i transportnäringen?
Magnus Carlsson, Undervisningsråd, Skolverket, Ivan Cvitic, Utredare strategisk kompetensförsörjning och arbetsmarknadsutbildning, Arbetsförmedlingen

Ett samtal om kompetensbehoven i framtiden.
Magnus Videquist, Chef servicemarknad, Volkswagen Group Sverige
Magnus Carlsson, Undervisningsråd, Skolverket, Ivan Cvitic, Utredare strategisk kompetensförsörjning och arbetsmarknadsutbildning, Arbetsförmedlingen, Caj Luoma, Transportföretagen
Moderator: Caj Luoma, Transportföretagen

9:50 Företagsintervju.

10:00 Transportnäringens rekryteringsbas måste breddas.

Kan vuxenutbildningen möta transportnäringens rekryteringsbehov? Särskilt om validering och yrkesvux.
Maria Sjölin Karlsson, Transportföretagen 

Ökad jämställdhet och förbättrade språkkunskaper – två sätt att stimulera rekryteringen.
Johanna Linder, Transportföretagen

Övergår pandemin i en kompetenskris?
Tomas Byberg, vd, Byberg & Nordin Busstrafik

Kan MYH bidra till att säkra transportnäringens kompetensförsörjning?
Thomas Persson, gd, MYH    

Ett samtal om kompetensförsörjning.
Thomas Persson, gd, MYH, Tomas Byberg, vd, Byberg & Nordin Busstrafik, Caj Luoma, Transportföretagen
Moderator: Caj Luoma, Transportföretagen

10:40 Stopp – vi vill inte backa in i framtiden. Kommer den nästan helt fossilfria svenska busstrafiken tvingas backa sitt ambitiösa klimatarbete pga. beslut i EU 2021? 
Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik, Tomas Byberg, ordförande Sveriges Bussföretag, Pål Börjesson, Professor, PhD Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Moderator: Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.

11:10 Då kör turistbussen till storstäderna igen – vad är avgörande för att få tillbaka resenärerna efter coronakrisen?
Oscar Sundås, Sveriges Bussföretag: ”När resenärerna klev av stannade turistbussarna. Den svenska marknaden inom turist- och beställningstrafik med buss 2020”, Jonas Siljhammar, vd Visita och ordförande Svensk Turism, Caroline Strand, vd Visit Stockholm AB. Moderator, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.

11:40  Företagsintervju

11:50  Aktuella arbetsgivarfrågor, om LAS och etableringsanställningar
Marcus Dahlsten, Transportföretagen, Annika Nordin, Transportföretagen, Andreas Modig, Transportföretagen, Hanna Alsén, Transportföretagen.

12:30 Avslut och sammanfattning av dagen. 

Fredag den 11 juni 

9:00  Välkommen till Transportveckan dag tre. Studiovärdar: Fredrik Kämpfe och Tina Thorsell.

9:05 Projekt Fenix: framtidens hållbarare flyg reser sig ur pandemin 

Flygets aktörer i Sverige om flygets framtid, omställning och pandemin.
Medverkande: Ulrika Matsgård, kommersiell chef BRA, Mikael Smedberg, vd Örebro Airport, Stefan Larsson, vd Storm Heliworks. Moderator: Fredrik Kämpfe, Transportföretagen

Flygets användare om betydelsen för tillgänglighet, näringsliv och förväntningarna på ett hållbarare flyg.
Medverkande: Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare, Fredrik Fexe, vice vd Business Sweden, Susanne Andersson Pripp, vd Visit Sweden
Moderator: Fredrik Kämpfe, Transportföretagen

10:30 Klimatlag och Taxonomi – möjligheter eller hot i transportsektorns omställning?
Inledning Stefan Back, Transportföretagen

Transportsektorns företag i dag och i morgon, hur ska klimatmålen nås och om osäkerheter med strategier och EU-lagstiftning.
Medverkande: Maria Nilsson-Öhman DHL, Roger Blom Ernst Express, Edvard Molitor Göteborgs Hamn, Lars Annerberg, Transportföretagen, Rikard Steinholtz SAS

EU:s politiska prioriteringar för transporterna och omställningen.
Medverkande: Ebba Tamm, Drivkraft Sverige, Anders Norén, Bil Sweden, Sofia Bildsten-Hagberg, Svenskt Näringsliv, Martin Kihlberg, Landshypotek, 
Moderator Willy Silberstein

11:15 Paneldiskussion och sammanfattning: Jörgen Warborn MEP, Teres Lindberg (S), riksdagsledamot, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.
Moderator: Willy Silberstein

11:50 Avslut och sammanfattning av Transportveckan: Fredrik Kämpfe och Tina Thorsell.