Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Regeringen måste ta ansvar för luftfartsskyddet

Regeringen måste ta ansvar för luftfartsskyddet

Flygpassagerarna har minskat med över 90 procent i över ett års tid som en direkt följd av coronapandemin.

I Sverige finansieras säkerhetskontroller av passagerare genom ett gemensamt avgiftssystem vanligen benämnt GAS (gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage), som betalas av varje passagerare med cirka 40 kronor. Transportföretagen uppmärksammar idag Infrastrukturdepartementet på att krisen sätter systemet under stor press eftersom intäkterna med råge understiger kostnaderna.

”Det är politikerna som bestämt att flyget ska finansiera den här säkerhetsinfrastrukturen självt. Men i en kris av coronapandemins magnitud finns inte betalningsunderlaget och stora underskott ackumuleras därför. Trots att nio av tio passagerare saknas behöver flygplatserna vara öppna för tillgängligheten och samhällsberedskapen” säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg.

För att uppmärksamma regeringen på den ohållbara situationen har samtliga medlemmar i Transportstyrelsens referensgrupp för GAS idag tillskrivit Infrastrukturdepartementet. Transportföretagen anser att det krävs ett enskilt kapitaltillskott till GAS för att hantera underskottet som uppgår till hundratals miljoner kronor.

”GAS kan inte hantera den uppkomna situationen eftersom systemet inte var tänkt att ta höjd för extraordinära händelser som krig, naturkatastrofer eller pandemier. Att vältra över hela underskottet för skyddet av luftfarten på flygbranschen som redan har det oerhört tufft är inte rimligt. Vi hoppas nu att Infrastrukturdepartementet tar till sig det samstämmiga budskapet från flygbolag och flygplatser och agerar”, avslutar Fredrik Kämpfe.  

Ladda ner skrivelsen här 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.