Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen tar frågan om biodrivmedel till EU

Biodrivmedel är ett viktigt steg mot en mer hållbar transportsektor. För vissa branscher spelar de redan idag en avgörande roll, för andra är de en viktig brygga till framtiden. Nu har Transportföretagen släppt en folder riktad till svenska EU-parlamentariker som syftar till att informera om biodrivmedlens vikt i omställningen av samhället.

Biodrivmedel är en förutsättning för det hållbarhetsarbete som pågår i en rad transportrelaterade branscher, exempelvis bussbranschen som till stor del kör på hållbara drivmedel, men också för flyget och den tunga lastbilstrafiken. Där är biodrivmedlet avgörande för en fortsatt utveckling mot hållbarhet i väntan på ökad elektrifiering, och även efter det kommer biodrivmedel att spela en avgörande roll.

Trots det finns en informationsbrist och många missförstånd kring biodrivmedel, något som Transportföretagen nu vill hjälpa till att råda bot på med den folder som tagits fram och som skickats till EU-parlamentariker.

– I Sverige är biodrivmedel inte en kontroversiell fråga, vi har kunskap och erfarenhet. I Europa har frågan en annan laddning, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef hos Transportföretagen.

Branschen har visat att vi kan och vill ställa om till fossilfria transporter, men det krävs också politiska beslut

I Sverige och i andra länder som exempelvis Finland finns goda förutsättningar att skapa biodrivmedel som uppfyller tuffa hållbarhetskriterier. Men, samtidigt krävs stabila politiska förutsättningar och att företagen kan överblicka kostnaderna, menar Tina Thorsell.

– Den framgångsrika erfarenheten i Sverige bygger på ett skatteundantag som förnyas årligen, men man kan inte förvänta sig stora investeringar med så kortsiktiga politiska beslut.

I slutändan handlar det om att politiker och bransch måste mötas i sina ambitioner om en mer hållbar framtid:

– Branschen har visat att vi kan och vill ställa om till fossilfria transporter, men det krävs också politiska beslut. Vi måste därför påverka de relevanta beslutfattarna och i detta fall sitter de i Bryssel, avslutar Tina Thorsell. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.