Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tillfälliga förändringar i YKB

Transportstyrelsen informerar om tillfälliga förändringar för yrkeskompetensbevis (YKB).

Enligt den senaste EU-förordningen förlängs giltighetstiden på yrkeskompetensbevisen, om de har gått ut under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021.

Sverige har skickat in en ansökan om att få ytterligare 6 månader, dvs att perioden ska löpa till den 31 december 2021. Vi avvaktar EU:s beslut i frågan.

De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 - 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 10 månader.

De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 - 31 december 2021 förlängs med 6 månader.

De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 - 30 juni 2021 och vars förlängning går ut mellan 1 juli 2021 - 31 december 2021 får ytterligare en förlängning med 6 månader.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.