Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Oro inför återstarten när hamnarnas siffror fortsatt tyngs av pandemin

Oro inför återstarten när hamnarnas siffror fortsatt tyngs av pandemin

Hamnstatistiken för det första kvartalet 2021 visar fortsatt pandemityngda siffror. Samtidigt skapar höjda avgifter oro i branschen inför återstarten.

Hamnstatistiken för det första kvartalet 2021 visar fortsatt pandemityngda siffror trots en uppgång på godssidan. Samtidigt skapar höjda avgifter oro i branschen inför återstarten.

Hamnstatistiken är en värdefull konjunkturmätare för både hamnbranschen och för sjöfarten men också för näringslivet eftersom sjöfarten är navet i svensk ekonomi. Siffrorna för kvartal 1 2021 visar att passagerartrafiken till sjöss inte återhämtat sig, att antalet resenärer minskat med 60 procent i jämförelse med första kvartalet i fjol. 

”Det här är ett betydande avbräck för rederier och hamnar som har passagerartrafik som bas för sin verksamhet, samt förstås ett avbräck för den turistnäring som är beroende av besökare i nästa led”, kommenterar Eric Tedesjö, branschchef Sveriges Hamnar.

Även godstrafiken via svenska hamnar backar till följd av pandemin. Här är tappet inte lika stort, i genomsnitt minskade gods över kaj med 3 procent i jämförelse med första kvartalet 2020. Inom godshantering finns dock en viss variation, där vissa varutyper har ökat medan andra har minskat betydligt mer än 3 procent.

Trots att vi snart kan se slutet av pandemin, att de delar av sjöfarten som påverkats kan återstarta finns det stora orosmoln. Det handlar om Sjöfartsverkets avisering om höjda farledsavgifter och höjda lotsavgifter, borttagande av fjärrzonsrabatt och turn-around-anlöp.

”Nu är det helt avgörande att frågan om höjda avgifter för sjöfarten och för hamnarna tas på allvar. Det finns inga marginaler och konkurrensen är stenhård”, avslutar Eric Tedesjö.

Sjöfarten är ett energi- och kostnadseffektivt sätt att transportera gods och det finns gott om kapacitet i hamnar och farleder.  Men det saknas tillräckliga satsningar på hamnarna till exempel handlar det om resurser att bygga ut el- och laddinfrastruktur som är helt nödvändig för omställningstakten i transportsektorn.

Hamnstatistiken tas fram av Trafikanalys. Ladda ner statistiken för kvartal 1 2021 här.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.