Nyhet

Öppet brev till Livsmedelsverket - behov av dialog om hantering av trailers post-Brexit

Nyhet

I dag skriver Sveriges Hamnar, ett förbund inom Transportföretagen, tillsammans med Göteborgs hamn och Göteborgs RoRo terminal ett öppet brev för att få till stånd en dialog med Livsmedelsverket om hanteringen av kyl- och frystrailer post-Brexit.

Med anledning av beskedet att Livsmedelsverket beslutat att stänga ned kontrollen i Göteborgs Hamn av kyl- och frystrailer från Storbritannien från och med 21/6 2021 brådskar ett möte med berörda parter och beslutsfattare.

Bakgrunden är de långa och komplicerade förhandlingarna kring Brexit och med vilken kravbild och regelverk ett utträde skulle ske, ett besked som kom sent och som omöjliggjort att en lösning kunnat finnas på plats tidigare.

Utträdet innebar att Storbritannien blev ett så kallat "Tredje land". I Göteborgs hamn finns sedan tidigare en godkänd anläggning för att hantera livsmedel från tredje land. Anläggningen behövde dock anpassas något för att hantera trailertransporter. 

Ett arbete pågår med att ta fram en ny gränsskontrollstation, men Livsmedelsverket har nu beslutat att stänga ned den befintliga kontrollen av kyl- och frystrailer från Storbritannien från och med 21/6 2021 tills dess att en ny godkänd kontrollplats finns att tillgå.

Vi efterlyser nu därför dialog, samverkan och ett lösningsorienterat samarbetsklimat för att lösa denna uppkomna utmaning så att vi kan säkra landets handel med Storbritannien på både kort och lång sikt.