Jag kommer – men inte med flyg?

Jag kommer – men inte med flyg?

I ett läge där Sverige talar om samarbete mellan trafikslagen för att lösa både klimatkrisen och tillgänglighetsutmaningen, där EU pratar intermodalitet och allt fler länder i Europa lutar åt en kraftsamling när det gäller hela trafiksektorns omställning väljer tyvärr Sveriges största järnvägsföretag, SJ, att rikta udden mot kollegor i ett annat trafikslag, nämligen flyget.

Tillsammans med artisten Veronica Maggio sjunger de i kör att vi ska stanna på marken. Man vill uppmana och inspirera fler människor att fortsätta ta ansvar för klimatet när vi nu kan börja resa mer normalt igen och menar att ett enkelt sätt är att välja tåget framför flyget när det är möjligt.

Men hur låter sången egentligen? För det första undrar en vän av ordning om SJ inte kan vinna passagerarnas gillande på egna meriter eftersom man återigen försöker glänsa på andra trafikslags bekostnad? 2019 kampanjande man med loksidorna täckta med texten: ”40 000 tågresor mellan Stockholm och Göteborg motsvarar en flygresa på samma sträcka i koldioxidutsläpp”. Där fälldes SJ av Reklamombudsmannen eftersom man gick för långt i sina utsläppsjämförelser och tog bort budskapet.

Sedan dess har både flyget och tåget – ja, faktiskt alla persontransporter – drabbats hårt av coronapandemins mobilitetskris och borde nu samarbeta för att snabbt få igång den totala mobiliteten inom samt till och från landet. Men SJ förefaller välja en annan väg, och det beklagar jag verkligen.

Alla trafikslag behövs och alla ska ställa om och bli fossilfria och på sikt även utsläppsfria. Det här är enorm utmaning för alla aktörer och alla krafter behövs för att nå målet. Om vi tappar kraft i våra förbindelser riskerar vi även tappa kraft i samhället.

Flyget i Sverige tar ansvar för både tillgängligheten och klimatet. Klimatpåverkan från flyget är vår gemensamma utmaning som måste hanteras genom träffsäkra ekonomiska styrmedel samt utveckling av förnybara bränslen och ny teknik. Svenska flygets fossilfria färdplan kommer ge oss ett hållbart flyg som är tillgängligt för alla. Nya material, nya bränslen och nya framdrivningstekniker skapar framtidens flyg.

Utvecklingen inom hållbarhet och automatisering går snabbare än vad många inom branschen förutspått. I dag står inrikesflyget för cirka 0,9 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Enligt Transportstyrelsen beräknas utsläppen från inrikesflyget dessutom minska med cirka 37 procent mellan 2017–2025. Mer biobränsle kommer reducera utsläppen ytterligare och liksom vi köper grön el till vårt uttag kan vi redan idag flyga fossilfritt genom att köpa hållbart biobränsle för vår flygning. Sen kommer elflyg och vätgasflyg att pressa utsläppen ner mot noll.

Tåget är ett utmärkt trafikslag men kan inte ensamt möta Sveriges, Europas eller världens samlade efterfrågan på effektiva transporter och god tillgänglighet. Hållbarheten är inte enögd utan måste se till helheten, alla behov. Vi borde inte ägna oss åt pajkastning mellan olika aktörer inom transportbranschen. Istället borde vi prata om de viktiga frågorna för samtliga trafikslags omställning, som hur vi ska klara av elförsörjningen, hur vi får upp produktionen av biobränsle, hur vi får ut mer transportnytta av investerade skattemedel och hur vi sammantaget kan klara av uppbyggnaden efter pandemin.

Och varför inte diskutera mer samarbete mellan flyg och tåg och järnvägsanslutningar till våra stora flygplatser? Jag är helt övertygad om att flyget och tåget i Sverige kan samarbeta mer för hela resan A till B. Då kommer vi alltid ha Paris närmare oss. Välkommen in, i den tillgängligare världen.

Fredrik Kämpfe, branschchef, Transportföretagen - Flyg