Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Lättade restriktioner 15 juli välkomnas men lång väg kvar för bussbranschen

På regeringens och folkhälsomyndighetens presskonferens den 12 juli meddelades att utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar för varje vecka. Nu har nästan 70 procent av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos vaccin. Sammantaget är smittläget, belastningen på sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen på en nivå som gör att ytterligare restriktioner kan hävas. Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att gå vidare med steg 3 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna. Som tidigare meddelats kan därför de aktörer som organiserar långväga kollektivtrafik ta emot passagerare med full kapacitet från och med den 15 juli.

Vid presskonferensen underströks samtidigt vikten av att passagerare fortsätter vara försiktiga. Alla uppmanas att avstå från att resa om man upplever symptom eller känner sig sjuk. Men statsepidemiolog Anders Tegnell sa vid presskonferensen "att det i nuläget finns få, om ens några, rapporter om smitta på resa".

- Beskedet om lättade restriktioner är välkommet. Vi vet att flera bussföretag som kör långväga kommersiell linjetrafik med dessa besked i ryggen vågat återuppta trafik. Det är glädjande för de många resenärer som behöver och vill resa med landets expressbussar nu när vi är alltfler som blir vaccinerade och restriktioner lättas upp. Våra medlemsföretag vittnar om att resenärerna återvänder i långsam takt men den svenska busstrafiken kämpar med effekterna av pandemins effekter. Över 75 procent av bussföretagen uppgav i våras i en medlemsenkät till Sveriges Bussföretag att de har tappat mer än 80 procent i omsättning inom vissa segment under 2020. Omställningsstödet är tillsammans med stödet för korttidspermittering har varit välkommet och viktigt för att fler företag ska kunna överleva och säkra en svensk persontransportkapacitet för framtiden. Bland det bussföretag som huvudsakligen kör kommersiell busstrafik, såsom expressbussar, turistbussar och beställningstrafik har vissa företag haft en nedgång i verksamheten på 98%, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Anna Grönlund

Kontakt

Anna Grönlund Branschchef Sveriges Bussföretag Telefonikon 08 762 71 74

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.