Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Fler vill ta bussen senare

Fler vill ta bussen senare

Fler vill ta bussen – men senare, inte nu. Svenska bussföretag som kör kommersiellt trafik, som turist- och expressbussar, vittnar om att kunderna nu börjar ringa för att boka resor. Men många vill resa först senare i höst. För många svenska bussföretag som drabbats hårt av pandemin är det en utmaning att hålla i och hålla ut fler månader.

Över 75 procent av bussföretagen uppgav i våras i en medlemsenkät till Sveriges Bussföretag att de har tappat mer än 80 procent i omsättning inom vissa segment under 2020. Bland de bussföretag som huvudsakligen kör kommersiell busstrafik, som expressbussar, turistbussar och beställningstrafik har vissa företag haft en nedgång i verksamheten på 98%.

Bussar behövs när tågen stannar

De flesta svenska bussar körs i offentligt upphandlad trafik åt regioner och kommuner. Också här har pandemin inneburit färre resenärer och tappade biljettintäkter. Men de flesta av landets regioner har strävat efter att bibehålla ett utbud av kollektivtrafik som gör det möjligt för de som måste att resa till arbete och utbildning att göra så även under pandemin. För många bussföretag som kör både offentligt upphandlad trafik och kommersiell busstrafik har det varit en räddning under pandemin. Men majoriteten av den svenska bussbranschens företag är mindre och medelstora familjeföretag som är beroende av trafik som körs på kommersiell grund, exempelvis turistbussresor eller beställda bussar åt föreningar, idrottslag och andra grupper. Dessa bussföretag gör det möjligt för hela Sverige att leva och är dessutom en viktig resurs när tåg stannar, när den ordinarie kollektivtrafiken behöver förstärkas eller när publik till stora evenemang, föreställningar, konserter och galor ska resa.

-Omställningsstödet, tillsammans med stödet för korttidspermittering, har varit välkommet och viktigt för att fler företag ska kunna överleva. Men stöd behövs året ut, helst riktade mot hårt drabbade branscher som vår. Vi i bussbranschen är beroende av att samhället öppnar upp igen och välkomnar grupper av människor. Våra resenärer väljer bussen för att ta sig till målet, få har bussresan i sig som enda anledning att resa. Vi var en av de näringar som drabbades först av pandemins effekter och vi kommer vara en av de sista som hämtar oss, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och fortsätter:

-Vi märker att när fler vaccinerats och restriktioner lättar vill många resa igen. Men för att kunna möta denna längtan och för att bibehålla kapacitet inom persontransportbranschen för viktiga samhällsfunktioner behöver vi hjälp att överleva året ut.

För ytterligare information kontakta Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag 070-612 71 74

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.