Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tillfälliga förändringar om yrkeskompetensbevis - det här gäller

Flera tillfälliga förändringar har genomförts sedan 30 juni 2021 med anledning av  yrkeskompetensbevis. Här nedan reder vi ut vad som gäller just nu. 

Enligt gällande bestämmelser gäller följande:

De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut under perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2021 blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader. Dessa förare berörs inte av någon ytterligare ändring än tidigare beslut.

Exempel: Om ditt yrkeskompetensbevis gick ut den 15 juli 2020, så fick det först en förlängd giltighetstid tills den 15 februari 2021. Genom den nya EU-förordningen som ska tillämpas från och med den 6 mars 2021 förlängs bevisets ytterligare en gång med sex månader det vill säga till och med den 15 augusti 2021. Du har därmed på dig till och med den 15 augusti 2021 att slutföra din fortbildning. Du ska dock medföra ditt yrkeskompetensbevis som vanligt och uppvisa det vid kontroll – trots att den angivna giltighetstiden har gått ut.

Nytt from 30 juni 2021

De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.

De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader.
Lärande på distans

Genom förordningarna (2021:24, 2021:219 och 2021:598) om ändringar i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens får förare genomföra hela eller delar av fortbildningen på distans under perioden den 1 februari till och med den 31 december 2021.

Länk: https://www.transportstyrelsen.se/yrkesforarkompetens

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.