Nyhet

Taxikonflikten avblåst – nytt taxiföraravtal tecknat med Transport

Nyhet

Ett nytt kollektivavtal, ”Taxiavtal - förare”, har ingåtts mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, och Svenska Transportarbetareförbundet. Svenska Transportarbetareförbundet har i samband med detta återkallat samtliga varslade stridsåtgärder.

Avtalet ligger inom märket, vilket innebär löneökningar i nivå med övriga branscher. Det nya avtalet gäller för perioden 1 februari 2021 - 30 juni 2023. Sista året är uppsägningsbart. I överenskommelsen ingår också avräkning för ökad avsättning till pension, i enlighet med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO/PTK.