Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Restriktioner för långväga busstrafik – vad gäller?

Söndagen den 14 februari infördes begränsningar för långväga kollektivtrafik efter att regeringen fattade beslut den 12 februari. Bestämmelserna gäller i dagsläget till och med 31 maj och gäller såväl buss- som tågtrafik.

I korthet gäller nu följande för busstrafik:

  • Bestämmelserna gäller bussar i linjetrafik där linjen är 15 mil eller mer.
  • Bestämmelserna gäller både kommersiell såväl som upphandlad linjetrafik.
  • Antalet passagerare får i denna trafik inte överstiga hälften av sittplatserna i bussen.
  • Företagen ska så långt som möjligt bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och människor kan hålla avstånd till varandra.
  • Bestämmelserna gäller inte retroaktivt, så redan bokade biljetter omfattas inte.
  • Turist- och beställningstrafik omfattas inte av bestämmelserna.

Sveriges Bussföretag kommer att ha kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen Dalarna, som är nationell samordnande myndighet för tillsynen av bestämmelserna, för att reda ut eventuella frågetecken. Första mötet äger rum den 18 februari. Inget besked har getts från regeringen vad gäller ersättning med anledning av restriktionerna och frågan kommer att följas upp framöver.

Regeringen tog vid beslutet om bestämmelserna inte någon hänsyn till de synpunkter som branschen framförde vilket är mycket anmärkningsvärt. Tyvärr har detta lett till att ytterligare trafik har ställts in. Flera medlemsföretag har också vittnat om den stora utmaningen i att kommunicera till allmänheten att turistbussar omfattas av olika regler beroende på om de går i linjetrafik eller turist- och beställningstrafik.

Förbundet tar tacksamt emot inspel, frågor och synpunkter kring frågan och agerar gärna bollplank vad gäller kommersiell trafik och turist- och beställningstrafik. Ett kontinuerligt arbete sker också i förbundets arbetsgrupper. Vad gäller den upphandlade trafiken så hänvisas frågor till respektive beställare.

Beslutad förordning (SFS 2021:114)  
Regeringens pressmeddelande  
Sveriges Bussföretags synpunkter och remissvar 

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.