Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Elever och studenter välkomnas ombord igen

Elever och studenter välkomnas ombord igen

Nu öppnar Sjöfartsverket för praktik ombord igen. Transportföretagen välkomnar beslutet.

Sedan i november har möjligheten för sjöfartselever och studenter att göra praktik ombord på Sjöfartsverkets isbrytare stått på paus på grund av coronaläget. Men nu öppnas möjligheten till ombordpraktik från mitten av mars.

Frågan är viktig eftersom situationen riskerat att bilda en flaskhals samtidigt som behovet av kompetens är stort. Därför har Transportföretagen tillsammans med Svensk Sjöfart och Sjöfartens Utbildnings Institut fört en nära dialog med Sjöfartsverket och är nu glada över beskedet.

”Vi välkomnar Sjöfartsverkets beslut om att låta elever göra praktik ombord igen. Praktiken är avgörande för att elever och studenter ska kunna fullborda sin utbildning och för att kunna börja arbeta på sjön. Eftersom delar av sjöfarten – trots det rådande pandemiläget – har ett rekryteringsbehov, är det viktigt att utbildningarna flyter på”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen.

”Praktikplatsfrågan är extra utmanande för såväl skolor, mottagande företag som elever under pandemin. Det finns många rederier som tagit och tar ett extra stort ansvar för att eleverna ska få tillräcklig med sjötid. Att Sjöfartsverket nu ändrar sin inställning när det gäller att ta emot elever är mycket välkommet och glädjande”, avslutar Caj Luoma.

Särskilda rutiner har skapats för påmönstringen så att ombordpraktiken ska kunna genomföras så säkert som möjligt.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.