Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Corona: Nytt krisstöd behöver nå ut snabbt och brett

Corona: Nytt krisstöd behöver nå ut snabbt och brett

I dag har regeringen kommit med besked om att omställningsstödet förlängs med fem miljarder kronor över mars och april. Beskedet är välkommet för den hårt drabbade transportsektorn. Men varför tilldelas stöd endast för två månader när pandemin och restriktionerna kommer att påverka näringslivet minst fram till sommaren? Läget är fortsatt  allvarligt.

Transportsektorn har nu genomlevt ett år med corona. Flygplanen står på marken och bussar och kollektivtrafik har extrema utmaningar. Därför är det förlängda omställningsstödet välkommet.

Det är viktigt att stöden betalas ut snabbt till företagen som sedan länge går på knäna ekonomiskt. Flyg, bussar, taxi och färjetrafik är mycket hårt drabbade av krisen – nio av tio flygpassagerare saknas fortfarande.

”Det förlängda omställningsstödet är välkommet även om vi gärna hade sett att det sträckte sig fram till i sommar i likhet med stödet för korttidspermittering eftersom krisen pågår. Särskilt persontransportsektorn är utsatt och företagen har mycket små intäkter. Därför måste stöden nå ut snabbt och brett och regeringen behöver säkerställa att inga regelhinder ligger i vägen”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Transportföretagen efterfrågar snabba beslut om stöd men även riktade insatser för de allra mest drabbade branscherna som har en lång väg kvar till återhämtning: till exempel stöd för avställda bussar och särskilda satsningar som säkerställer flygets infrastruktur.

”Staten måste ta sitt ansvar för den samhällsviktiga transportsektorn. Utan stöd kommer många företag inte att klara sig och en sådan utveckling riskerar att leda till att den svenska transportsektorn med höga hållbarhetsmål blir omkörd”, avslutar Marcus Dahlsten.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.