Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tillfälliga lättnader för sjöfartsstudenternas praktik

Tillfälliga lättnader för sjöfartsstudenternas praktik

På grund av pandemiläget har möjligheten till fartygsförlagd utbildning begränsats. Transportstyrelsen har därför kommit med besked om tillfälliga lättnader som underlättar för sjöfartsstudenterna att genomföra sin praktik.

”Transportföretagen välkomnar beskedet eftersom det är mycket viktigt att sjöfartsstudenterna kan genomföra sin praktik och så småningom ta examen trots det annorlunda läge vi befinner oss i. Den framtida kompetensförsörjningen måste säkras och det bör inte bildas flaskhalsar då pandemin kan övergå till en kompetenskris. Vi har tillsammans med bransch och lärosäten sammanfattat förslag på alternativa lösningar som kompletterar den befintliga ombordpraktiken inom handelssjöfarten”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

De tillfälliga riktlinjerna gäller för elever inom gymnasial sjöfartsutbildning samt elever vid sjöfartshögskolorna. Riktlinjerna kompletterar Transportstyrelsens ordinarie riktlinjer för fartygsförlagd utbildning och är giltiga för de praktikperioder ombord på fartyg som påbörjas under perioden 1 december 2020 till 1 september 2021.

Läs mer på Transportstyrelsen här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.