Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Stockholms stad vill se utsläppsfria leveranser

Tillsammans med tio andra nordiska städer och två norska inköpscentraler har Stockholms stad gått samman i ett gemensamt uttalande om utsläppsfria leveranser av varor. Alla deltar i en nordisk beställardialog om utsläppsfria leveranser, med syftet att driva på arbetet mot logistik med noll utsläpp i nordiska städer.

Arbetet inleddes hösten 2019 berättar Per-Erik Österlund, projektledare på Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Från Sverige deltar Örebro kommun, Stockholms stad och Göteborgs stads leasing AB i projektet. Ett antal möten har hållits i konstellationen och det har nu lett fram till ett gemensamt uttalande.

I det gemensamma uttalandet skriver kommunerna att de förbinder sig att minska utsläppen från transportsektorn genom bland annat kravställande i upphandlingar. Genom att stimulera användningen av “zero-emission” lastbilar och innovativa och miljövänliga lösningar såsom samlastningsterminaler, hubbar, elektriska cyklar, drönare, leveransrutiner med mera kan vi ”boosta” gröna lösningar och trigga utvecklingen av gröna jobb i de nordiska länderna skriver kommunerna.

Stockholms stad har också träffat branschen och lyssnat på vad den har att säga och komma med.

Per-Erik Österlund framhåller att den politiska ledningen i Stockholms stad står helt bakom ambitionen. Finansborgarrådet i Stockholm har ställt sig bakom uttalandet om utsläppsfria leveranser.

För Stockholms vidkommande betyder det att redan i början av nästa år kommer kraven att skärpas. I en anbudsförfrågan som går ut under första kvartalet kommer staden kräva att 10 % av transporterna är elektrifierade och att övriga transporter går på biodrivmedel. Och om man lyssnar till Per-Erik Österlund förstår man att det bara är början.

-Ja, det här är en tydlig signal till marknaden, till åkarna, säger Per-Erik. De måste börja anpassa sig. Vi kommer att kräva utsläppsfria leveranser av varor framöver och kraven kommer successivt att skärpas.

Vill du veta mera, kan du kontaka Per-Erik Österlund, per.erik.osterlund@stockholm.se.

(Observera att allt som skrivs till Per-Erik och han svarar på är allmän handling)

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.