Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Reduktionsplikten för flyget riskerar att missa målet

Reduktionsplikten för flyget riskerar att missa målet

Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet är överens om ett lagförslag om en reduktionsplikt för flygfotogen. Men förslaget som har överlämnats till Lagrådet har brister.

Transportföretagen – Flyg är särskilt oroade över att reduktionsplikten, vars mål är minskade växthusgasutsläpp från flyget genom ökad användning av förnybara drivmedel, inte fastslår hur flygbolagen ska tillgodoräkna och rapportera biojetbränslet.

”Transportföretagen – Flyg har välkomnat en väl avvägd reduktionsplikt som ett långsiktigt styrmedel för ett mer hållbart flyg. Men såhär i elfte timmen saknar vi fortfarande svar på hur flygbolagen ska kunna tillgodoräkna sig den utsläppsminskning som de köper genom biojetbränslet. En effektiv klimatpolitik måste vara genomtänkt och sammanhållen. Nu förbises hur flygets utsläpp regleras och hur nationella styrmedel ska överensstämma med Sveriges internationella åtaganden” säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen – Flyg

Flygets utsläpp regleras framförallt genom två marknadsbaserade styrmedel. Dels EU:s handel med utsläppsrätter (EU ETS) som omfattar flyg inom EU, dels det globala styrmedlet ICAO:s Corsia som börjar gälla 2021. Enligt regeringen bör reduktionsplikten för flygfotogen träda i kraft 1 juli 2021 men fortfarande är det oklart hur flygbolagen erhåller utsläppskredit att rapportera för det biojetbränsle de köper genom reduktionsplikten.

”Vi är tyvärr besvikna. Som lagförslaget nu är utformat kan det i värsta fall gå ut över flygets omställning och vårt färdplansarbete för ett konkurrenskraftigt fossilfritt flyg i Sverige. Flygbolag som är föregångare bör ges incitament till omställning, inte straffas. Men förverkligas detta förslag riskerar flygbolag att tvingas rapportera biojetbränsle som fossilt vilket vore absurt. Riksdagen har nu ett stort ansvar att komplettera regeringens arbete”, konstaterar Fredrik Kämpfe

Flyget i Sverige har högt ställda hållbarhetsmål. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har flygnäringen i Sverige tillsammans tagit fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045.

”Vi är överens med regeringen om att mer biojetbränsle behövs. För öka takten krävs också incitament till en grön omställning men även en förståelse för att flyget är internationellt reglerat och verksamt på en global marknad” avslutar Fredrik Kämpfe

Lagrådsremissen finns att läsa här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/12/reduktionsplikt-for-flygfotogen/

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.