Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nytt Depåavtal och Flygtankningsavtal

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund har enats om två nya kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet.

De nya avtalen löper över 29 månader och ger löneökningar enligt märket. Avtalen gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Löneökningsutrymmet för båda avtalen är 2,96 procent per den 1 november 2020 respektive 2,32 procent per den 1 april 2022. Avräkning har gjorts med 0,04 respektive 0,08 procent enligt pensionsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.