Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Krisstödet till det samhällsviktiga flyget kom i elfte timmen

Krisstödet till det samhällsviktiga flyget kom i elfte timmen

I dag på förmiddagen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth nya satsningar för det samhällsviktiga flyget att kunna övervintra pandemikrisen.

Transportföretagen välkomnar beskeden som bland annat innebär att Trafikverket ges i uppdrag att upphandla temporär beredskap på 16 flygplatser så att Sverige totalt har 26 beredskapsflygplatser till och med slutet av februari. Dessutom säkerställer regeringen att den lokala flygtrafikledningen vid många av Sveriges regionala flygplatser har tillgång till en lånekapacitet på 164 miljoner kronor för fortsatt drift. Regeringen tillför även 10 miljoner kronor för att jourberedskapen på de statliga beredskapsflygplatserna ska kunna upprätthållas i större utsträckning.

Under gårdagen meddelade även regeringen att 50 miljoner kronor avsätts under 2021 i syfte att förstärka ambulansflygets kapacitet och tillgänglighet under pandemin.

”Stöden kommer verkligen i elfte timmen och är självklart välkomna. Men vi måste fråga oss varför det tagit så lång tid att leverera de resurser som behövs för att säkerställa viktig flyginfrastruktur på marken och i luften och samhällsviktiga flygtransporter. Vi har legat på under lång tid och hoppas att regeringen framöver kan reagera snabbare. Dessutom slår vi ett slag för det långsiktiga perspektivet: flyget behöver stabila och långsiktigt hållbara förutsättningar”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen - Flyg. 

Det är avgörande att det samhällsviktiga flyget fungerar, såväl i freds- som kristid för att kunna transportera tidskritiskt högvärdigt gods som medicin och vaccin. Likaså behövs god tillgänglighet för ambulansflyget, särskilt i en tid då pandemin lamslår samhället, för att patienter ska kunna transporteras snabbt och säkert.

”Vi måste alltid komma ihåg att flygets infrastruktur, det vill säga flygplatser och flygtrafikledning, betalas av flyget självt. Under pandemin har resandet gått ner kraftigt varför denna finansieringslösning totalhavererat. I många länder insåg man detta snabbt och det är hög tid att även Sverige agerar kraftfullt för att kapaciteten i hela luftfartssystemet bibehålles”, fortsätter Fredrik Kämpfe. 

Därför är regeringens besked om ökade resurser och upphandling av beredskapsflygplatser oerhört välkommet. Men beskedet kommer sent och två månader som upphandlingen avser, med en månad i taget och med möjlighet till förlängning, är onödigt kort tid.

”Flyget behövs i Sverige, både under kris och normala förutsättningar, och vi delar infrastrukturministerns uttalande idag att flyget behöver ges stabila och goda förutsättningar att inte bara finnas kvar under krisen utan även ha muskler att ställa om”, avslutar Fredrik Kämpfe.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.