Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Hamnarbetarförbundet har avvisat förslag om kollektivavtal

Hamnarbetarförbundet har avvisat förslag om kollektivavtal

Efter att Hamnarbetarförbundet avvisat Sveriges Hamnars förslag till nytt andrahandsavtal har kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet upphört att gälla.

I samband med den pågående avtalsrörelsen tecknade Sveriges Hamnar i slutet av november ett nytt Hamn- och Stuveriavtal med Transportarbetareförbundet. Avtalet löper på 29 månader i enlighet med märket på svensk arbetsmarknad och utgör det förstahandsavtal som reglerar anställningsvillkoren för samtliga av landets hamnarbetare.

Hamnarbetarförbundet har erbjudits - men nu avvisat - samma kollektivavtal som tecknats med Transportarbetareförbundet. Erbjudandet var en kopia på den modell som parterna efter konflikt enades om 2019 och innebär att Hamnarbetarförbundet får ett likalydande andrahandsavtal som det avtal som nyligen tecknats med Transportarbetareförbundet.

”Vi beklagar att Hamnarbetarförbundet inte längre accepterar den avtalsmodell som parterna efter konflikt 2019 skrev under. Nu kräver de istället att få mer än andra fackföreningar och inte längre ett likalydande andrahandsavtal på Transportarbetareförbundets först tecknade kollektivavtal för branschen”, säger Joakim Ärlund, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hamnar.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.