Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportsektorn står redo

Transportsektorn står redo

I dag har SNS släppt rapporten ”Transportsektorn och klimatkrisen” av Maria Börjesson, en av Sveriges ledande forskare inom transportekonomi. Hennes slutsats är att eldrivna vägtransporter är det enda långsiktigt hållbara sättet att kraftigt minska utsläppen från transportsektorn.

Transportföretagen delar Maria Börjessons bedömning att staten behöver ta ett större ansvar för utbyggnaden av såväl laddinfrastruktur som elvägar för tunga fordon och en utbyggnad av laddstolpar. Elvägar och laddstolpar har en stor potential att spara koldioxidutsläpp till en lägre kostnad än många andra åtgärder som diskuteras. Höjda bränsleskatter slår mot människor som inte har något alternativ till bilen för en fungerande vardag.

Vi delar också Maria Börjessons syn på bonus-malussystemet. I januariavtalet sägs att det ska förenklas och förstärkas. Transportföretagen anser att tyngdpunkten måste ligga på förenkling. Det tar ingen hänsyn till fordonens transportnytta, och dessutom slår det mot familjebilar i landsbygd och gynnar elbilar i storstäderna.

Vi rekommenderar beslutsfattare att ta del av rapporten om vilka åtgärder som ger effekt. Det krävs en massiv elektrifering av transportsektorn för att närma oss 70 procent målet och här måste staten ta flera kliv fram.

Ta del av SNS rapport här och av DN debatt (26 augusti) här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.