Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Inspel på förslag om körkortslån

Inspel på förslag om körkortslån

Regeringen remitterar ett förslag om att från den 1 december 2021 utvidga körkortslånet till ungdomar mellan 19 och 20 år som har fullföljt en gymnasieutbildning. Men förslaget behöver även omfatta C och D körkort eftersom det råder en omfattande förarbrist.

Att ta körkort öppnar för fler att komma in på arbetsmarknaden, därför är regeringens förslag om att utvidga körkortslånet mycket bra. Men ska förslaget ge full effekt behöver det även gälla körkortsbehörigheterna C och D, dvs buss och lastbil.

”Transportföretagen ser positivt på regeringens förslag om att utvidga körkortslånet. Inte minst med tanke på att det råder ett starkt samband mellan körkortsinnehav och möjligheten att få ett jobb. Men samtidigt vill vi se att förslaget även omfattar lån till C- och D-körkort till buss och lastbil eftersom det råder en omfattande förarbrist”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Transportnäringens rekryteringsbehov har en central betydelse eftersom näringsliv och vardag är beroende av transporter. En hållbar transportbransch förutsätter en hållbar kompetensförsörjning. Då behöver fler få möjlighet att ta körkort för att kunna hitta ett arbete inom transportnäringen.

"Transportföretagen följer löpande körkortslånefrågan och kommer att lämna in ett remissvar. Samtidigt fortsätter vårt jobb för att lånemöjligheten ska utvidgas till C- och D-behörighet", avslutar Caj Luoma.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.