Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Effektivare kontroller på väg

Effektivare kontroller på väg

Idag överlämnade utredningen om Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg sitt slutbetänkande till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda hur den framtida trafikpolisverksamheten ska organiseras och föreslår att det ska bildas en särskild organisation inom polismyndigheten för kontrollen av den yrkesmässiga trafiken och den ska styras nationellt.

Det var i augusti 2019 som Transportföretagen arrangerade en hearing där bland annat Tomas Eneroth medverkade. Vi presenterade då en rapport om kontrollerna av den yrkesmässiga trafiken på väg. Ett par veckor efter vår hearing tillsatte Tomas Eneroth utredningen som i dag lämnade sitt slutbetänkande.

-Vi får rapporter från trafikpolisen att det saknas både personal och kontrollplatser. De behöver bli fler och de måste kunna få fokusera på sin uppgift, att kontrollera den yrkesmässiga godstrafiken på väg. Om det löses genom en egen enhet inom polismyndigheten eller genom en helt ny myndighet är egentligen en sekundär fråga. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen, men en sak är säker – trafikpoliserna med tung kompetens måste bli fler och de gör ett viktigt jobb för att säkra rättvisa konkurrensvillkor för svensk åkerinäring, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Utredningen föreslår att regeringen får ett tydligt ansvar att följa upp den nya verksamheten inom polisen, något som Transportföretagen anser är bra. Utredningen föreslår också att Trafikverket får ett uppdrag när det gäller trafikkontrollplatserna, vilket också Transportföretagen välkomnar.

Utredningen konstaterar att när den nya polismyndigheten skapades 2015 så sades det att trafikpolisverksamheten skulle bedrivas i egen verksamhet i regionerna. Trots det är det fortfarande två regioner som inte har egen verksamhet för trafikpolisverksamheten.

-Det är anmärkningsvärt, och visar på att det krävs ökad nationell styrning, konstaterar Marcus Dahlsten som också betonar att det i framtida kontrollverksamhet är viktigt att även utländska åkeriföretag i större utsträckning fångas i kontroller.

-På grund av Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotidsregelverket i kombination med att det finns få trafikpoliser så upplever många att det stora fusket hamnar under radarn medan de som försöker göra rätt drabbas av ett stelbent och fyrkantigt regelverk för sanktionsavgifter.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.